1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Εισαγωγή – Το πλαίσιο του μαθήματος

6301: Η Κουλτούρα του Διαδικτύου: Κοινωνιο-ψυχολογικές προσεγγίσεις και εφαρμογές

Σκοπός του μαθήματος είναι η μελέτη και η κατανόηση της ζωής του ανθρώπου με το διαδίκτυο. Το μάθημα περιλαμβάνει εβδομαδιαίες συναντήσεις με διαλέξεις, βιωματικές εργασίες, αναστοχασμό και σύνθεση.

Στο πλαίσιο του μαθήματος οι συμμετέχοντες καλούνται να γράφουν μετά από κάθε μάθημα ένα αναστοχαστικό κείμενο (προσθετική εργασία) που θα δημοσιεύουν στο προσωπικό τους ιστολόγιο (blog).

Μπορείτε να δημιουργήσετε εύκολα και ψευδώνυμα ένα ιστολόγιο για τις ανάγκες του μαθήματος στο wordpress.com. Δεν απαιτούνται τεχνικές γνώσεις, ενώ μπορείτε να απευθύνεστε στον διδάσκοντα για οποιαδήποτε τεχνική δυσκολία. Επίσης, υπάρχει και η δυνατότητα για μια ακόμα προσθετική εργασία (δημιουργία ψηφιακού τεχνήματος).

Η ιδέα πίσω από αυτό το εγχείρημα είναι να προσφέρει στους φοιτητές που θα παρακολουθήσουν το μάθημα μια μαθησιακή εμπειρία ισόμορφη προς αυτή που αναπτύσσεται στις διαδικτυακές κοινότητες και στα social media, δηλαδή ισόμορφη προς το σύνολο των συμμετοχικών βιωμάτων που συγκροτούν τις διαφορετικές και εν τω γίγνεσθαι διαδικτυακές κουλτούρες και υποκουλτούρες.

Το μάθημα περιλαμβάνει μια πλατφόρμα e-learning (https://hub3001.wordpress.com) όπου αναρτώνται σε εβδομαδιαία βάση οι διαφάνειες, το υλικό, οι σημειώσεις του μαθήματος και η ροή (RSS) των προσωπικών αναστοχαστικών ιστολογημάτων των συμμετεχόντων.

Η τελική αξιολόγηση του μαθήματος θα γίνει με γραπτές εξετάσεις.

Email επικοινωνίας: abrailas@panteion.gr

ιστότοπος: https://hub3001.wordpress.com

.

.

.

.

.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s