2. ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΑΣ

Διαδίκτυο: Special Affordances (danay boyd, 2014)

 • Persistence
 • Visibility
 • Spreadability
 • Searchability

Βιωματική άσκηση: Προσωπική θετική εμπειρία στα social media και το διαδίκτυο

 • Διευκόλυνση επικοινωνίας
 • Προσμονή και επιβράβευση
 • Διαμόρφωση 1ης εντύπωσης – προετοιμασία
 • Το ανήκειν (αποδοχή και μοίρασμα) σε διαδικτυακές κοινότητες
 • Θετικά συναισθήματα – χαρά – Πρόφαση για γέλιο
 • Κοινωνικοποίηση, φιλίες, οικοιότητα
 • ευχάριστες αναμνήσεις
 • Εύρεση κοινών ενδιαφερόντων
 • Αυτοεκτίμηση – αίσθηση κοινότητας
 • κοινωνικότητα – νέες γνωριμίες που αλλιώς δεν θα συνέβαιναν
 • δημιουργικότητα
 • διασκέδαση
 • ανοιχτότητα (openness – big five)
 • εκμηδένιση/γεφύρωση των αποστάσεων
 • μάθηση
 • μοίρασμα εμπειριών
 • Διάσωση αρχείων-φωτογραφιών-εμπειριών
 • Οικονομία κόστους και χρόνου
 • Αναθύμιση γεγονότων και αναμνήσεων
 • Επαφή με άλλες κουλτούρες
 • Εξάσκηση ξένων γλωσσών
 • Διατήρηση ανθρωπίνων δεσμών

 


Συμπληρωματικό υλικό

Ένα χρονολόγιο του διαδικτύου

 

Ένα comic-strip digital artifact για τις disruptive τεχνολογίες στη σχολική τάξη:

Το παραπάνω comicstrip σε artifact web puzzle game:

puzzle image storyboardthat

Μια λεπτομερής παρουσίαση για την ιστορική εξέλιξη του διαδικτύου και τη διαμόρφωση της κουλτούρας του, βασισμένο στην οπτική του Μάνιουελ Καστέλς:

 

.

.

.

.

.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s