ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ

Εργαλεία που μπορείτε να αξιοποιήσετε για τη δημιουργία των ψηφιακών σας τεχνημάτων:

https://wordpress.com

https://www.tumblr.com

https://vimeo.com/

https://www.youtube.com/

http://cowbird.com/

https://storify.com/

http://www.nawmal.com/trial-edu

http://www.storyboardthat.com/

https://issuu.com/

http://storybird.com/

https://prezi.com/

http://www.wikispaces.com/

http://ed.ted.com/

http://www.wordle.net/

https://bubbl.us/

http://www.scoop.it/

https://kumu.io/

http://piktochart.com/

https://commons.wikimedia.org

https://medium.com/

http://www.readwritethink.org/files/resources/interactives/cube_creator/

https://padlet.com/

https://www.myshowcase.me/

http://www.nearpod.com

Screencastify (Screen Video Recorder)

https://www.powtoon.com/

http://stripgenerator.com/

http://paper.li/

http://screencast-o-matic.com/

https://hypothes.is/

https://www.theoutlinerofgiants.com/

Η παραπάνω λίστα δεν είναι σε καμία περίπτωση εξαντλητική.

Αναζήτηση Εικόνων με άδεια χρήσης CC ή Public Domain

Thrive Global Guide and Resources for Finding Great Images